Fundația Comunitară Banatul Montan este o organizație apolitică și independentă, transparentă și sustenabilă, capabilă să răspundă nevoilor comunității și să definească direcții de dezvoltare inovative.

Obiectivul nostru este acela de a mobiliza resurse din interiorul comunității pentru a susține cauze care răspund nevoilor identificate anterior. Acest lucru se realiză prin organizarea de evenimente punctuale și dezvoltarea mai multor mecanisme de finanțare (fonduri tematice, call-uri de proiecte, etc.). Ne concentrăm în principal pe procesul identificării și dezvoltării mecanismelor de finanțare și acțiuni pe termen lung de grant-making.

FCBM reprezintă o platforma de facilitare a comunicării la nivelul comunității, funcționând ca liant între societatea civilă, mediul de afaceri și cetățeni. O organizație vie și dinamică cu programe colaborative, cunoscută la nivel regional și utilizată ca pârghie în dezvoltarea economică, socială și culturală.

Fundația Comunitară Banatul Montan este ghidată în funcționarea sa de următoarea viziune:

 • este o organizație transparentă în procesul de luare a deciziilor, în
  comunicarea internă și externă
 • este o organizație sustenabilă, fiind susținută de sisteme care asigură o
  funcționarea eficientă pe termen lung
 • își desfășoară activitatea în concordanță cu principii de dezvoltare durabilă,
  urmărind indicatori sociali, de mediu, economici și de guvernanță
 • cunoaște, se adaptează și răspunde la nevoile comunității prin realizarea unei
  analize de nevoi la nivelul comunității, prin realizarea match-making-ului
  dintre nevoi și resurse, prin crearea/mobilizarea de fonduri pentru a răspunde
  nevoilor prioritizate
 • crează și implementează direcții de dezvoltare inovative în comunitate, prin
  adaptarea instrumentelor de intervenție comunitară din rețeaua de Fundații
  Comunitare la comunitatea locală, prin formarea personalului fundației în
  metode inovative de intervenție comunitară și prin crearea unei culturi
  organizaționale deschise către inovație