GHIDUL SOLICITANTULUI

Cea de a VII-a ediție a concursului Alergând la Pădure are anul aceasta ca tematică generală MEDIUL, cu accent pe RECICLARE.

AlerGând la Pădure rămâne un eveniment sportiv cu strângere de fonduri din comunitatea locală dar vrem ca prin ediția de anul acesta să atragem atenția asupra impactului pe care fiecare dintre noi îl avem asupra mediului și asupra lucrurilor mărunte pe care le putem face pentru ca acest impact să fie unul pozitiv. 

Criterii de eligibilitate pentru depunerea proiectelor

Următoarele condiții trebuie îndeplinite:

1. Solicitanții pot fi organizații non-guvernamentale înregistrate legal în România și fără parti-pris politic.

2. Concretizarea proiectului trebuie să aibă loc în Județul Caraș-Severin, până în 15 iulie 2022.

3. Proiectul trebuie să se încadreze în ca tematica mediu cu accent pe reciclare.

4. Proiectul trebuie să se axeze pe educația ecologică și pe protecție a mediului.

5. Proiectul nu poate include activități care nu corespund valorilor evenimentului Alergând la Pădure sau nu urmăresc soluționarea uneia din problemele comunității, enumerate mai sus.

Completarea formularului de propunere de proiect

Propunerile de proiect vor fi trimise la adresa de email: 

contact@alergandlapadure.ro

Vă recomandăm să redactați textele în mod concis, folosind un limbaj accesibil, evitând jargonul cererilor de finanțare.

În cazul în care proiectul este acceptat, toate informațiile furnizate în propunerea de proiect vor fi publicate pe site-ul evenimentului Alergând la Pădure: www.alergandlapadure.ro.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15 septembrie 2021..

Evaluarea și selecția proiectelor

● Calitatea proiectului (nevoia identificată, activitățile din proiect și planificarea lor vor fi realiste);

● Activarea comunității (mobilizare alergători, susținători și donatori în perioada alocată campaniei de strângere de fonduri);

● Impactul proiectului (număr de beneficiari direcți și indirecți, mobilizarea comunității prin voluntari, parteneri sau alte organizații și implicarea lor în implementarea proiectului);

● Generare de cunoaștere colectivă (rezultatele proiectului: know-how sau materiale realizate, care vor putea fi reutilizate sau reaplicate în alte zone geografice sau prin intermediul on-line);

● Inovație (elemente de inovație fie prin noutatea ideii propuse fie prin modul de abordare și soluționare a unei nevoi din comunitate).

În caz de proiecte asemănătoare care conțin tipuri de activități similare destinate unor grupuri țintă similare cu cele ale altor organizații sau grupuri de inițiativă, Fundația Comunitară Banatul Montan își rezervă dreptul de a le invita la discuții de consiliere fie pentru a analiza posibilitatea de consolidare a forțelor pentru a construi un singur proiect cu impact semnificativ pentru beneficiari, fie pentru a identifica puncte de diferențiere între proiecte și aducerea unui plus de valoare.

Încurajăm proiectele care presupun implicarea directă a ONG-ului în implementare fie prin angajați/membri sau rețeaua proprie de voluntari. Nu vor fi acceptate proiectele care au ca obiectiv strângerea de fonduri pentru redirecționarea lor către alte ONG-uri sau instituții beneficiare.

În cazul în care toate criteriile de mai sus sunt îndeplinite, vor obține un punctaj mai mare ONG-urile mici, pentru a stimula, încuraja și dezvolta mișcarea comunitară.

Termeni și condiții:

● Nu garantăm obținerea unei sume minime. Oferim o platformă în cadrul căreia organizațiile și grupurile de inițiativă să își poată promova inițiativele. De aceea este foarte importantă mobilizarea fiecărei organizații în atragerea de participanți și susținători.

● Din suma totală colectată pentru fiecare proiect (reprezentând totalul donațiilor și sponsorizărilor făcute pentru proiectul respectiv, minus comisioanele reținute de procesatorul de plăți electronice, în cazul plății cu cardul), 20% va reveni Fundației Comunitare Banatul Montan pentru organizarea concursului Alergând la Pădure 2021.

Calendar de activități:

1 septembrie 2021 – Lansarea invitației pentru propuneri de proiecte

1 septembrie – 15 septembrie 2021 – Consiliere oferită ONG-urilor interesate

15 septembrie 2021 – Data limită pentru transmiterea formularului de aplicare

16-17 septembrie 2021 – Evaluarea propunerilor, inclusiv obținerea de informații suplimentare și /sau vizitarea organizației sau întâlniri cu grupul de inițiativă, unde este cazul

18 septembrie 2021 – Jurizarea și publicarea rezultatelor intermediare

21 septembrie 2021 – Depunere contestații

22 septembrie  2021 – Soluționarea contestațiilor

23 septembrie 2021 – Comunicarea rezultatelor evaluării. Publicarea proiectelor selecționate pe site-ul Alergând la Pădure

23 septembrie –15 noiembrie 2021 – Campanie online de donații pentru proiectele înscrise la Alergând la Pădure 2021

31 octombrie 2021 – Eveniment Alergând la Pădure

15 noiembrie – 15 decembrie 2021 – Semnarea contractului de finanțare cu fiecare organizație beneficiară și transferarea fondurilor

15 decembrie 2021 – 15 iulie 2022 – Implementarea proiectelor și evaluarea impactului