Să cunoaștem peșterile de lângă casă!

Asociația Speologică Exploratorii

        OBIECTIV: 19 560 lei

  SUMA STRÂNSĂ:  lei 7626

Reșița este unul din puținele municipii reședință de județ care deține suprafețe carstice cu numeroase peșteri și tunele artificiale. Prin intermediul proiectului, membrii comunității vor fi instruiți și implicați în cunoașterea acestor zone, identificarea peșterilor și prospectarea lor. Astfel la finalul activităților proiectul își propune să aibă cel puțin 20 de voluntari speologi din municipiu și un inventar prin metode participative de identificare a peșterilor din apropierea orașului. Se dorește dezvoltarea activității speologice în comunitate și cunoașterea subteranelor din apropierea Reșiței. 

Asociația Speologică Exploratorii a fost fondată în anul 1961, cu personalitate juridică din anul 1991 și este o organizație neguvernamentală, apolitică, de drept privat. 

În peste cei 60 de ani de activitate au derulat zeci de proiecte preponderent în domeniul mediului și au o experiență mare în zonele din Caraș-Severin.

Misiunea lor este creșterea gradului de cunoaștere și protecție a mediului natural, carstic. 

Scopul asociației este cercetarea şi conservarea mediului natural, dezvoltarea sectorului neguvernamental.

DELCEA ROXANA – 50 lei
ANDREEA GEORGESCU – 100 lei
CRISTIAN BOGDAN – 50 Lei